Educator

PersonProfiler

Bent Winkler har siden starten af 1990'erne været certificeret i brugen af
DiSC PersonProfiler, som kan fortælle en lang række ting om folks foretrukne adfærdstendenser og reaktionsmønster på forskellige hændelser.
Denne model er formentlig den mest udbredte i Danmark.

DiSC PersonProfiler har mange anvendelsesmuligheder, f.eks.


  • som ekstra informationskilde ved ansættelse af medarbejdere
  • som et fremragende dialogværktøj ved udvikling af personalegrupper / hele virksomheder
  • ved sammensætning af nye grupper
  • til udvikling af den enkelte ansatte
  • osv.

Eks.
Et eksempel på en noget anderledes og interessant anvendelse af profilerne:
En af EduCators kunder har fået lavet profiler på virksomhedens ledelse og ansatte.
I forbindelse med - og efter - opstart af en afdeling i Indien, laves der profiler på relevante ansøgere både i Indien og i Danmark.
Som inspiration til ledelsen laver EduCator en vurdering af, hvorledes ansøgernes profiler passer med f.eks. den danske ledelses profiler.
Vurderingerne har givet ledelsen god inspiration til uddybende dialog med ansøgere ved en samtale 2.

Eks.
En børneinstitution med små 30 ansatte medarbejdere brugte en dag sammen med Bent Winkler, hvor deltagerne bl.a. fik fundet frem til egen personprofil.
Et par medarbejdere, som kollegerne havde haft lidt vanskeligt ved at håndtere hidtil, blev efterfølgende ikke mere opfattet med samme skepsis.
Alle havde nu fået "en fælles ordbog", som man kunne referere til på en humoristisk måde,
således at uhensigtsmæssig adfærd kunne påtales, uden at den der fik påtalen følte sig trådt på.