Educator

Velkommen hos
EduCator - ledelsesrådgivning

EduCator blev startet i 1991 af ledelsesrådgiver Bent Winkler, HD.

Det har fra starten været en helt bevidst beslutning, at virksomheden ikke skulle have ansatte medarbejdere.
Opgaver, der ikke kunne løses af Bent Winkler, skulle enten fravælges eller løses i samarbejde med netværket.

EduCator er et latinsk ord, som lidt frit oversat betyder:
[En der hjælper andre til forståelse].

Bent Winkler arbejder som direkte opgaveløser eller sparringspartner / facilitator med ledelse,
bestyrelsesarbejde og organisationsudvikling i både privat og offentlig virksomhed.
Eks.:Visioner & strategi, virksomhedsplaner, mål, procesledelse, strategisk og operationelt, indtjeningsforbedring mm.

Og gennem de mange år er det i høj grad lykkedes at give virksomhedens alsidige kundeskare både råd, inspiration og sparring,
så kunderne har fået en langt større forståelse for dels personlige og dels virksomhedsmæssige styrker, svagheder og potentialer.
Alt sammen nødvendige forudsætninger for at skabe positive udviklinger.