Educator


Bent Winkler
Ledelsesrådgiver, HD
Født 1953

Startede EduCator i 1991 efter en karriere i Midtbank i 1970’erne og ’80-erne, hvor Midtbank (nu Handelsbanken) var blandt Danmarks 10 største banker.

Efter endt HD i 1977 blev forløbet præget af lederopgaver:


  • Leder af direktionssekretariatet
  • Marketingchef
  • Underdirektør med ansvar for bankdrift af bankens hovedsæde + det overordnede ansvar for et antal mindre afdelinger i Herning Kommune
  • Stabsdirektør med ansvar for koordination af diverse stabsfunktioner

Bent Winkler har altid kunnet lide at være der, hvor tingene kan påvirkes og besluttes. Det har gennem årene medført involvering i mange sammenhænge, lige fra skoletidens klasserepræsentant, elevråd, tillidsmand, SU, faglig organisationsformand, frivillige organisationer og senere til professionelt bestyrelsesmedlem.

Gift med Kirsten, der siden 1984 har været selvstændig med forskellige projekter indenfor tøj.