Educator

Ledelsesrådgivning

Ledelsesrådgivning omfatter i praksis en lang række discipliner lige fra det helt overordnede og til helt konkrete råd og idéer til løsning af dagligdagens mange små og store udfordringer.

Vision - strategi - handling
Bent Winkler har gennem mange år været flittigt brugt som ekstern facilitator for visions- og strategiprocesser i mange typer af virksomheder - både privat og offentlig virksomhed.

Der er ofte tale om lidt længere processer, hvor det kan være svært for virksomhedens ledergruppe / bestyrelse både at skulle være deltager og at skulle håndtere de mange praktiske ting i form af f.eks.


  • opsamling og synliggørelse af tanker og idéer undervejs i møderne
  • opsamling og notater mellem møderne
  • inspiration og udfordring af deltagerne
  • at stille de spørgsmål som gruppen ikke selv kan eller tør stille
  • at få omsat visionen til konkrete menneskers konkrete handlinger
  • at sikre, at der ikke igangsættes mere end gruppen kan gennemføre
  • at gruppen kommer til "små terminsprøver" undervejs i gennemførelsesfasen for at sikre, at man er på rette vej.

Konfliktløsning
Ledelsesrådgivning omfatter ikke kun det positive fremadrettede, men omfatter også mange situationer med konfliktløsning blandt medarbejderne, mellem en leder og en medarbejder og mellem ejerne af en virksomhed.
Man skal huske, at
en konflikt skal konverteres til en konfrontation, ellers går der betændelse i konflikten.
Det kræver en god psykologisk indsigt kombineret med evner til at kunne se tingene fra mere end en side. Og for at kunne løse en konflikt er det vigtigt også at have evnen til at se mulighederne kombineret med sans for forhandling.