Educator

Kunderne siger ...


Tommy Dyrholm, Dyrholm A/S. Direktør + hovedaktionær 
(julehilsen)
Året 2009, som vi er på vej ud af, har været noget af en udfordring, men med dig ved min side, er det jo ikke gået så galt endda.
Jeg vil takke dig for din enorme indsats vedr. sikringen af Dyrholm A/S - og dermed også mig personligt.
Du er en inspirationskilde og en meget behagelig person at være sammen med, og jeg vil håbe, vi kan have det sjovt med at tjene penge i mange år endnu.


Søren Møller, ester & erik a/s. Direktør + hovedaktionær 
(
tilbagemelding på personligt møde - mail)
Tak for snakken - Jeg ved, at jeg har sagt det før, men jeg føler virkelig, at jeg får en helt fantastisk kompetent sparring fra dig og går altid fra et møde med dig med nogle helt nye friske tanker og optimisme.
(mail  - efter et bestyrelsesmøde)
Jeg ved jeg har sagt det til dig før, men nu siger jeg det lige igen. Du giver simpelthen den her virksomhed et løft hver gang du kommer, både med dit engagement og din viden og så din positive indstilling. Vi er alle 4 (red: ejerfamilien) virkelig glade for at du vil arbejde med os, det ser vi som et kæmpe aktiv.


Gitte Rasmussen, Herning Kommune. Områdechef Aktivitet & Pleje
(Hilsen i forbindelse med afslutning af et længere forløb med 300 medarbejdere om Det Gode Arbejdsliv)
Ja - det gode arbejdsliv er slut for denne gang. Jeg mangler kun at lave den afsluttende rapport.
Tak for et rigtig godt samarbejde, det har været en utrolig flot indsats, du har ydet.

Mogens N. Andersen, GK Trådgnist ApS, direktør og medejer
Vi har arbejdet sammen med Bent Winkler siden starten af 2001, hvor vi ved bortfald af et par kunder havde mistet 25 % af vor omsætning.
Bent har gennem årene fulgt os i tykt og tyndt, hvor han har været til stor inspiration for os i udviklingen af vor virksomhed fra "ingenting" til en solid og anerkendt virksomhed, der hvert år er i stand til at vise gode økonomiske resultater.
Bent har en utrolig stor allround viden, han arbejder meget struktureret og er bl.a. tovholder for at vi hvert år får lavet ny virksomhedsplan, nyt budget samt strategiplaner med meget mere.
Bent fungerer som formand for vor "skyggebestyrelse", og vi 3 ejere foretager ingen væsentlige ændringer eller tiltag, uden Bent har været inde over.

Kai Jessen, Ceste Træ A/S, bestyrelsesformand 
I 2009 blev jeg bestyrelsesformand for Ceste Træ A/S, der består af 9 danske trælasthandler samt en afdeling i Grønland. Da de 9 danske trælasthandler er en flok "sammenbragte børn", var vi i ledelsen enige om, at det ville være gavnligt at få skabt et fælles overordnet billede af, hvem vi er og hvor vi skal hen.
Primo 2010 inviterede vi derfor 3 konsulenter til hver især at give deres bud på, hvordan en sådan proces kunne gennemføres med en væsentlig inddragelse af dels topledelsen og ledergrupperne i de 9 trælasthandler kombineret med yderligere inspiration fra et bredt udsnit af medarbejdere.
Efter at have talt med de 3 konsulenter, faldt valget på Bent Winkler.
Bent Winkler har været tovholder og inspirator for udarbejdelse af dels vision, strategi, virksomhedens idé, identifikation af virksomhedens værdier og etablering af den første handlingsplan mm. Da der er tale om en flerårig proces, er Bent Winkler fortsat periodisk med på sidelinjen som inspirator.
Vi har lært Bent at kende som en person, der virkelig formår at få hele organisationen til at deltage i processen og få medarbejderne til at byde ind med konstruktive input, som kan anvendes i forretningsplanen.

Jens Jørn Dahl, I.C. Lauvring A/S, adm. direktør og medejer
I.C. Lauvring A/S er et familieaktieselskab, som blev etableret i 1987.
Aktuelt er vi 5 ejere (4 brødre og en nevø), som alle arbejder i virksomheden.
Der blev fra starten altid holdt bestyrelsesmøder, men lidt uformelt. Mange afgørelser (store og små) blev ofte besluttet over en kop kaffe sidst på dagen (udenfor bestyrelsesmøderne)
Omsætningen voksede, men resultaterne var ikke tilfredsstillende.
Det blev i 1998 besluttet at udvide bestyrelsen med en person uden for aktionærkredsen, og Bent Winkler blev valgt af en enig ejerkreds og blev omgående bestyrelsesformand. Bestyrelsen er desuden suppleret med andre skiftende eksterne menige medlemmer alt efter behov.
Der kom struktur på bestyrelsesmøderne, der blev stillet krav til handlingsplaner og ikke mindst til tidsplaner.
Bent er fortsat bestyrelsesformand, og hans evner til at skære igennem, stille konstruktive forslag, efterfølgende opfølgning samt et stort overblik har været særdeles godt for I.C. Lauvring A/S.
At være formand for et familieaktieselskab kræver særlige evner. Bent Winkler har indfriet de stillede krav / opgaver til alle aktionærers tilfredshed.

Torben Klausen, Årstiderne Arkitekter, adm. direktør og partner
(mail i f.m. at TK valgte at udtræde af en bestyrelse efter flere år som bestyrelseskollega)
På det personlige plan vil jeg gerne sige, at jeg har nydt samarbejdet med dig meget. Du har en super professionel indstilling og en fantastisk god måde at være vedholdende og konsekvent uden at støde folk.