Educator

 

Bestyrelsesarbejde
 
Bent Winkler har siden 1993
fungeret som professionel bestyrelsesformand og -medlem i en lang
række vidt forskellige virksomheder.
 
Hvad er en professionel bestyrelse?
Iflg. Erhvervsfremmestyrelsens definition er det en bestyrelse, der består af
 
[Kompetente fagfolk
med erfaring og viden
fra mangeårig praktisk
og succesfuld ledergerning.
 
Bestyrelsesmedlemmerne bør / skal supplere
hinanden og den daglige ledelse
og udgøre et samarbejdende team,
der har et eneste formål:
 
At styrke og udvikle virksomheden]
 
 
Hvilke fordele giver en professionel bestyrelse?
Uanset en virksomheds størrelse, kan en professionel bestyrelse tilføre den udviklingsorienterede virksomhed ekstra dynamik og være med til at sikre en mere langsigtet målsætning og planlægning. 
 
Med en bestyrelse kan man opnå et tillidsforhold, hvor man kan drøfte ting, man ikke kan eller ikke ønsker at drøfte med selv sine nærmeste medarbejdere.
 
Professionelle bestyrelsesmedlemmer vil ofte føle et stort personligt ansvar for, at virksomheden udvikler sig i den planlagte retning.
 
Og som bestyrelsesmedlem i mindre virksomheder skal man være klar på sidelinien, hvis der er brug for det, også mellem de regelmæssige møder.
 
 
Ejerledede virksomheder
Ejerledede virksomheder er på mange måder væsentligt anderledes end virksomheder, hvor der er en ansat ledelse, og hvor bestyrelsen repræsenterer et (større) antal aktionærer.
I den ejerledede virksomhed handler det ikke nødvendigvis om størst mulig profit og vækst for virksomheden. Men det handler lige præcist om, hvad er det, ejeren gerne vil.
Og det er her bestyrelsens opgave at hjælpe ejeren til at nå sine personlige mål - så længe det holder sig inden for lovens grænser .
Bent Winkler har meget stor erfaring med ejerledede virksomheder, og de særlige hensyn dette kræver.


Skyggebestyrelse / Advisory Board
ApS’er og personligt drevne virksomheder har som bekendt ikke noget krav om, at der skal være en bestyrelse.
Alligevel synes mange, at de gode sider ved en bestyrelse vil være ønskelige, selv om der ikke er noget formelt krav.
I disse situationer arbejder man ofte som en såkaldt Skyggebestyrelse, hvor der holdes møder på samme måde som bestyrelsesmøder.
Bent Winkler har mange års erfaring med Skyggebestyrelser. 

Er din virksomhed klar?
Virksomheden skal have lyst til at lade sig inspirere af andre.
Ejeren / ledelsen skal være villig til at bruge de nødvendige resurser i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsesmedlemmer har brug for informationer for at kunne bidrage med noget konstruktivt. Det kræver åbenhed om virksomhedens forhold. Man skal lære at bruge sin bestyrelse.
En bestyrelse skal ikke være en spændetrøje, der fratager ejeren / ledelsen den daglige kompetence, selv om bestyrelsen iflg. loven (også) har en kontrollerende funktion.
Bestyrelsen kan derfor ikke altid nøjes med at være inspirerende.
Som en lidt ”vild” ejerleder engang sagde: Jeg har brug for en bestyrelse som en beskyttelse mod mig selv.